Domů · Návody

Jak trénovat na dřevárnu III - zdokonalení v boji (část druhá)

Tento seriál článků je zasvěcen přípravě na bitvy, trénování a sebezlepšování v otázkách bojových, fyzických a taktických. Začneme od začátečníka a vychováme ze sebe zkušené bojovníky. Články na sebe plynule navazují a popisují tréninky tak, aby při byla dosažena pokud možno maximální efektivita.

V předchozích článcích jsme se věnovali spíše přípravě na vlastní bojový trénink, což se někomu nemuselo třeba líbit, zvláště pokud vše již praktikují a ovládají. Proto, v dnešní třetí části, se budeme věnovat výhradně boji. Ale ještě trocha té potřebné teorie, profilace.

Bod pátý – specializace
Všichni toto známe z klasických RPG her. Některé postavy mají těžké a silné zbraně, ale nemají štít, a další mají zase štít a rychlé, leč slabší zbraně. Je jen na vás, jakou kombinaci, jakou zbraň si vyberete. Ale vždy by tak nějak měla odpovídat vaší postavě, tomu, co chcete ztvárňovat a hrát.

Není to totiž jen otázkou vyváženosti her, na co se budete specializovat. Sice existují lidé, kteří dovedou porazit kohokoliv a jakoukoliv zbraní. Účelem specializace je dosáhnutí nejvyšší možné schopnosti v ovládání zbraně. Pouze jedné zbrani byste se měli věnovat alespoň ze začátku. Tou nejčastěji zbraní bývá jednoruční meč a k němu štít.

Další bojové hry
Většina bojových her by měla, jak už jsme říkali minule, pobavit a zdokonalit člověka v boji. Boj v „reálné“ bitvě se přitom skládá přibližně ze tří věcí – vlastní bojová dovednost a pak postřeh a schopnost rychlé reakce. Nyní vám představím hru, která je oblíbena hlavně u historických šermířů, kde tato hra je navíc okořeněna možností reálného nebezpečí.

Pešek – už si ani moc nevzpomínám, jak vznikl název této hry. Ale patrně je inspirován onou dětskou hrou „Chodí pešek okolo“. Při této hře si procvičíte hlavně postřeh. Hra spočívá v tom, že vybraný (často nedobrovolně) člověk (Pešek) se postaví do prostředku kruhu, který je tvořen ostatními členy skupiny, kteří na něj budou útočit, přičemž je každý ozbrojen. Sranda je pak v tom, že ten uprostřed může čekat útok z jakékoliv strany a tak musí sledovat celé své okolí. Hra samotná pak probíhá následovně: Pešek dostane trochu času na rozkoukání, zorientování se v kruhu. Poté kdokoliv z lidí v kruhu zařve (čímž dá signál) a zaútočí v jednom seku na Peška, ten se brání. Takto se postupuje, dokud Pešek nezemře. Ten, kdo Peška porazil, se přirozeně stává Peškem. Důležité je zapomenout na čestný boj. Je důležité, aby si Pešek procvičil kompletní orientaci, proto se nebojte útočit třeba ze zadu.

Mlýn – samotný název toho moc neprozradí, ale připomene. Tato hra procvičí periferní vidění a obranu. Jeden člověk se postaví na vytyčený bod, roztáhne ruce a zbraně v neutrální poloze drží napřímeně. Po jeho bocích se postaví vždy jeden člověk, který je také ozbrojen a na kterého ten uprostřed (Mlýn) vidí jen s vypětím veškeré schopnosti periferního vidění. Útočníci útočí bez signálů a Mlýn se jim musí bránit, přičemž se nesmí ohlížet, využívá jen periferního vidění a očima hledí dopředu (to aby nepodváděl a neničil si oči).

Bod šestý – povely a signály
Tento bod využijí jen bojové skupiny, proto jej protentokrát jen nakousneme a plně se mu budeme věnovat třeba příště. Nyní jen zmíníme, že pro úspěch při skupinových bitvách se vyplatí jednat pod přímým velením schopného jedince.

Velení by mělo probíhat stručnými a srozumitelnými a předem dohodnutými signály, které by neměl znát nikdo jiný z družiny. Skvěle k tomu slouží cizí jazyky. Angličtina, němčina ale i elfština. (My jsme třeba používali elfštinu, pro ilustraci jeden povel – „CARCASSA – ZEĎ“.

Všichni z družiny by měli povely znát a plně je ovládat. Cvičte porozumění signálů i na trénincích.

Komentáře 11.04.2011. 15:55

Jak trénovat na dřevárnu II - zdokonalení v boji

Tento seriál článků je zasvěcen přípravě na bitvy, trénování a sebezlepšování v otázkách bojových, fyzických a taktických. Začneme od začátečníka a vychováme ze sebe zkušené bojovníky. Články na sebe plynule navazují a popisují tréninky tak, aby při byla dosažena pokud možno maximální efektivita.

Pokud již své tělo ovládáte a vydržíte předpokládanou minimální zátěž, je na čase připravit se na boj. Základem boje je správný postoj a ovládání bojových kroků a seků i obran. Budeme předpokládat, že toto umíte.

Na boj se dá připravit jedině zkoušením si boje samotného. Z hlediska výdrže jde ale hlavně o to, abyste boj vydrželi fyzicky, svou výdrží. Abyste se nezadýchávali, nebolely vás ruce (to si ruce mohou dovolit až po skončení bitvy).

Zkoušejte si na imaginárním nepříteli cca deset minut útočení zbraní, jde hlavně o to, aby paže vydržely dlouho rychlé a sekavé pohyby. Pracujte na rychlosti úderů a na jejich frekvenci, do úderů zapojujte celé tělo, ramena, trup, nohy…

Rozšíření tréninků
Postupem času, jak procházíte dalšími a dalšími tréninky, nabíráte více a více zkušeností. A někdy nadejde bod, kdy vám tréninky přestanou přinášet to, co na začátku. S tím, jak se učíte, potřebujete poznávat dál a třeba i více do hloubky. Hloubkovost patří spíše k historickému šermu, kde se dají studovat například školy šermu, ale v dřevárnách tolik možností, co nového se učit, není. Proto nám zbývá jen procvičování již naučeného a poznávání dalších věcí, které si ukážeme dále.

Bod třetí – Kombinace běhu a boje

Vhodné kombinace:

Přepadení na cestě – Dálkový běh, kdy bude dotyčný na nějakém (dopředu neznámém) místě napaden. Zkoušený si procvičí vytržení z běhu, pozornost, čtení terénu a boj v nevýhodě. Útočníci si procvičí taktiku hraničáře a boj ze zálohy.

Náběh, zteč – Krátký sprint zakončený rychlým bojem, jak je tomu často na závěrečných bitvách.

Ulička – Zkuste proběhnout uličkou, která bude tvořena ozbrojenci, kteří se nebudou pohybovat z místa, ale budou na vás útočit. Probíhající se bude snažit zasáhnout co nejvíce protivníků a obdržet co nejméně zásahů a zároveň proběhnout v co nejmenším čase. Útočníci si procvičí útok na pohybující se bránící cíl. Dá se probíhat třeba i po dvojicích.

Bod čtvrtý – zpevnění zápěstí
Při dřevěném boji se většinou nedodržují seky z historických šermířských škol a boj se většinou omezuje spíše na pohyb zápěstí, „kidlení“. Což je u lehkých zbraní, kde je jedno, jestli zasáhnete plochou či ostřím, možná i výhoda. Proto procvičujte své zápěstí bojem.

Vyčleňte si při tréninku čas, kdy se postavíte s rozkročenýma nohama, napjatou ozbrojenou paži zdvihnete do vodorovné polohy a útočte jen za užití zápěstí. Celé tělo v klidu, nehýbe se, zbraň ovládáte jen v zápěstí. Ano, je to velmi náročné, ale přínosné.

Procvičujte ohebnost, motoriku, přesnost a rychlost.

Bojové hry
Bojové hry by měly sloužit jako prvek zábavy, obohacení tréninku, vytržení z jakéhosi již se protivícího stereotypu. Vedle toho by měli ale dát zjasněným něco, co je obohatí, přičemž se nemusí jednat hned o novoty pro dřevárnu samotnou. První bojovou hrou, kterou si představíme, jsou klasické „vlajky“

Rozdělte družinu na dvě rovnoměrné skupiny. Zvolte si předmět, který bude předmětem snažení. Každá skupina má svůj daný předmět a schová jej na svém území. Skupiny sobě navzájem se budou snažit onen předmět ukrást a dopravit k sobě. Takto se procvičí bojové vlastnosti, pohyb v terénu a koordinace.

Pro dnešek vše, v dalším článku si ukážeme další bojové hry, procvičíme postřeh a zdokonalíme se v boji.

Komentáře 01.04.2011. 12:10

Jak trénovat na dřevárnu I - jak by měl vypadat ideální trénink a co trénovat

Tento seriál článků je zasvěcen přípravě na bitvy, trénování a sebezlepšování v otázkách bojových, fyzických a taktických. Začneme od začátečníka a vychováme ze sebe zkušené bojovníky. Články na sebe plynule navazují a popisují tréninky tak, aby při byla dosažena pokud možno maximální efektivita.

Úvod
Dobrý bojovník na bitvách by měl zvládat hned několik věcí. Měl by umět dobře bojovat, ale k tomu se musí umět dobře rozhodovat a musí se umět dobře přesouvat v prostoru. Když to shrneme, řadový bojovník by měl mít následující vlastnosti: bojové schopnosti, fyzičku, výdrž na běh, schopnost odhadu svých schopností. Toto vše by se měl naučit na trénincích a na bitvách jen vítězit. V dnešním článku si tedy povíme, jak by měl vypadat správný trénink.

Ideální trénink
Ať se trénuje cokoliv, vždy by měl být trénink veden někým nebo něčím. Buďto dohodnutým demokratickým scénářem nebo velitelem či vůdcem. Mělo by rozhodně platit, že vůdce by měl mít nějaké zkušenosti s trénováním. A pokud nemá, tento článek mu poskytne dost informací.
Ideální trénink by měl mít nějaký scénář složený z částí, které se dají obměňovat a stupňovat, přičemž každá část připraví účastníky na reálné bitevní podmínky.

  1. Příchod (ne příjezd autem) na trénink
  2. Protažení těla (šlach, svalů a úponů)
  3. Seznámení s plánem tréninku
  4. Trénování běhu na vytrvalost a dálku
  5. Procvičení útoků
  6. Pár cvičných soubojů
  7. Trénování běhu na rychlost
  8. Cvičení boje, taktiky, různé hry
  9. Závěrečné protažení, uvolnění, oddech
  10. Cesta domů

Jak trénovat
Základem úspěšného boje je fyzická zdatnost. Nemyslím tím ale nutnost mít svaly jako kdejaký barbar. Myslím tím spíš výdrž a odolnost snášet zátěž, která na tělo bude vyvíjena. Tělo vždy, při správném tréninku, dovede více, než se může na první pohled zdát. Takže než se dostaneme k tréninkovým technikám, které vám pomohou při boji samotném, nejdříve se připravte na pár vět o přípravě na boj. Pokud je vaše fyzická připravenost značná, stejně si to zkuste pročíst, jistě to vaše tréninky obohatí.

Pravidelnost trénování je potřeba
Tělo se zdokonaluje nejlépe, pokud pracuje podle nějakého řádu. Proto je vhodné a žádoucí si tréninky určit na nějaký pevný termín a pokud možno nehýbat s ním. A členové družiny by se předem dohodnutému datu měli co nejvíce podrobit a nevyhýbat se tréninkům. Už to prokazuje jejich budoucí přístup a odpovědnost vůči spolubojovníkům.

Bod první – Psychika
Psychika je velmi opomíjenou částí veškeré přípravy na cokoliv. Psychika je důležitá hlavně při tréninku, kdy máme možnost nedoběhnout ten kilometr, kdy máme možnost jít si na chvíli oddechnout, a nic se vám nestane. Tomu bychom se měli ale naučit odolat a dokončit vše tak, jak jsme si předsevzali. Protože pokud ten kilometr na bitvě neuběhneme, prohrajeme a pokud odejdeme z boje, zemřeme.

Bod druhý – Zdatnost a vytrvalost
Tempo bitev je často velmi rychlé a minimálně jednou poběžíte – na svých vlastních nohách, se zbraní v ruce a dalšími věcmi na sobě. Proto to první, co je třeba zlepšit, je výdrž. Trénujte rychlý běh přibližně na sto metrů, ale také dálkový běh na jeden kilometr.
A jak pravil Jára Cimrman: „Děti, až poběžíte na vlak, také nebudete mít čas se převléknout do trenýrek.“ Navíc dřevárníci nejsou atleti.
Při trénování noste ty boty, ve kterých budete na samotné bitvě, nebo alespoň boty jim podobné. Stejně tak neběhejte na speciálních drahách, ale v lesích, na loukách, na polích. Za každého počasí.
A až toto budete zvládat několikrát za sebou bez závažnějšího zadýchání, zvyšte intenzitu.
Běhejte a trénujte v kompletním kostýmu, a pokud nosíte zbroj, tak i s ní. Vyzkoušíte si tak, jestli vám nějaká část kostýmu nepřekáží.

Pro dnešek vše, v dalším článku si řekneme základy o procvičování boje.

Komentáře 23.03.2011. 11:43

Kde říct lidem dělám boží akci

Nedávno mi přišel do pošty email ve stylu. Ahoj jsme odsud je nás hodně a plánujeme udělat akci, přijel by jsi. Dnes tedy v krátkém článečku napíši jak dát o své akci vědět. Pokud něco děláte pro veřejnost, tak si myslím že v internet propagaci akce nesmíte minout tři, popřípadě čtyři stránky (počítate-li i s účasti bojovníků že slovenska)

1. Hofyland hlavní klub který nese název Absolut Dřevárny - HLAVNÍ KLUB - ankety, pozvánky na akce tenhle klub navštěvuje 594 lidí, doporučuji hodit akci ještě do klubu v místě kde se akce koná. Jako bude v Ostravě tak do klubu dřevárny – Ostrava. Vřele doporučuji naučit se vkládat odkazy, obrázky, jak na to je popsáno v helpu. A netapetovat další kluby, není nic trapnějšího a pěkně si kazíte image akce, když v každém klubu na téma dřevárny a larpy hodíte reklamu na svou akci.

2. Dřevárny.cz tady do kalendáře, v březnu 2010 jsme měli průměrnou návštěvnost 132 unikátní |IP za den. Není to moc, nicméně pokud nováček hledá informace o dřevárnách tak určitě ho vyhledávače dovedou i k nám. Pokud potřebujete nějakou lehkou orientační registraci , aby jste věděli kolik lidí dorazí , tak to náš kalendář umožňuje. Nezapomeňte, ale na svých stránkách vložit odkaz na registraci. Jako majitel akce v kalendáři můžete špatné registrace mazat. (kliknutím po přihlášení na x)

3. Larp.cz nejrozsáhlejší kalendář akcí, bývalý ASF

4. Slad.sk slovenská obdoba dvou výše uvedených portálů

Určitě bych nespoléhal na propagaci akce jen na jednom popsaném medii, jen na facebooku, č i vašich stránkách.Nechci se rozepisovat co by měly obsahovat stránky. Ale informace či zvadla by měli určitě mít: kdy, kde, co od akce čekat (bude se bojovat, bude se pochodovat, hrát atp…) popřípadně přidat nějakou legendu, obrázek. Vždyť zvadla či zápis do kalendáře je vaše první oslovení vašich účastníků a jaký o organizátorech získá první dojem. A věřte že první dojem je hodně důležitý .

Pokud víte ještě o dalších místech tak neváhejte a pište článek o ně doplním.

Komentáře 16.04.2010. 00:00

Začínáme jezdit na dřevárny 1. Úvod

Kdy přesně začaly dřevárny u nás, to se asi nikdy nedovíme. První zmínky, a později i recenze, se objevují už někdy na začátku 90 let. 20 století. Tehdá začalo být oblíbené Dračí doupě a konečně mohly vyjít knihy pana Tolkiena. Lidé si chtěli vyzkoušet vžít do rolí svých vysněných postav. Akce se vyvíjely a čekaly na impuls. A ten impuls přišel. S filmovou trilogií Pána prstenu nastal od roku 2001 boom. K masovosti začal přispívat i stále dostupnější internet. Nástupem mas přibylo lidí, akcí a začala stoupat kvalita kostýmů i jednotlivých akcí. Časem vlna opadla, Češi coby národ začal se vstupem do EU bohatnout a lidé co se bavili tím, že vzali dřevěný meč, tuniku a šli na bitvu si našli jinou zábavu. Často se slovy, že za peníze se dá najít "lepší zábava", kde nebudou nároky na přípravu kostýmu, na učení se "šermu". Ti co u dřeváren zůstali, ji hnali k zkvalitnění, kostýmů, úrovně boje, upravovaly se pravidla. Vznikaly sdružení, probíhaly propagace. Kritizovaly se lidé se špatnými kostýmy. Vše spělo k lepšímu, jen ...Jen lidé nějak zapomněli podat pomocnou ruku nováčkům, zlepšit celkovou propagaci dřeváren pro nováčky z řad těch nejmladších. Přitom tu mají skvělé levné médium, internet, kde mohou vznikat stránky které lidi přitáhnou právě k dřevárnám. I my tady na dřevránách jsme psali recenze, hodnocení, ale chyběl tu souhrn co dřevárny jsou, fotky které by přilákaly lidi, články které by informovaly co od dřeváren čekat. Budiž nápravou připravovaný seriál. Cílem seriálu nebude podrobný návod jak na kostýmy, ty najdete parádně zpracovány na http://b5a.cz/navody. Spíš tu naleznete popis co dřevárny jsou, jak na ně vyrazit co od nich čekat, co je in a co není. Doufejme že i nově spuštěný larp.cz, přinese co nejvíc obsahu.Ke sledování článků vám může pomoci tato RSS čtečka.
Artuš 2003
Artuš 2003
Pračetárna 2003
Pračetárna
Pellenor 2009
Pellenor 2009
Bitva o Morii 2009
Bitva o Morii 2009
Bitva na Něvě 2009
Bitva na Něvě 2009

Komentáře 08.02.2010. 00:00

Jak na elfí či skřetí uši

Pokud si chcete aplikovat uši sami, budete nutně potřebovat zrcadlo. Ideální však je sehnat někoho, kdo by Vám s aplikací pomohl.

1) Nasaďte latexové ucho na své vlastní a je-li to potřeba, přistřihněte nůžkami okraje tak, aby Vám latexové dobře seděly a nepřečnívaly jejich okraje. Odčešte vlasy od uší, aby se Vám nepřilepily do spojů nebo neslepily lepidlem.

2) Na vnější stranu Vašeho ušního boltce a na místa, kde bude latexové ucho přiléhat naneste štětečkem nebo špičkou prstu přiložené lepidlo. Po nanesení je třeba přibližně minutu počkat, než lepidlo začne lepit (stačí vyzkoušet prstem) - teprve potom latexové ucho přilepte. Spoje držte delší dobu (ideální je minuta)), aby latex dobře přilnul.

3) Použijte lepidlo na přilepení odstávajících rožků. Přechod mezi latexem a kůží je ideální zamaskovat tekutým latexem (ten se dá sehnat kupříkladu zde, v Čechách jsem na něj však nenarazil). Protože se tento latex špatně shání, doporučuji překrýt spodní část uší (tedy tam, kde jsou vidět přechody mezi latextem a kůží) pramenem vlasů, docela dobře vypadá i malá kovová nasazovací klipsna.

4) Použijte tělový make-up pro zamaskování barevných rozdílů mezi uchem latexovým a Vaším vlastním. Dobře vypadá zvýraznění záhybů latexového ucha tmavším make-upem. Nezapomeňte, že latex se nesnáší s olejem, proto v žádném případě nepoužívejte make-up na bázi tuku!

Při sundávání odlupujte uši opatrně, aby se plochy potřené lepidlem nelepily k sobě, je dobré použít pudr. Pokud se o uši dobře staráte, vydrží poměrně hodně aplikací. Lepidlo se dá z ucha odstranit obyčejným mýdlem, nedoporučujeme používat žádné odlakovače apod. Rovněž nepoužívejte k fixaci ucha žádné jiné než přiložené lepidlo (taky by se Vám mohlo stát, že po aplikaci chemoprenem už ucho nesundáte...)!

Článek byl sepsán ve spolupráci s obchůdkem fantasyobchod.cz!

Komentáře 23.10.2007. 00:00

<< První < Předešlý [1 / 2] Další > Poslední >>