Domů · Pozvánky · Pěkný čajový dýchánek

Pěkný čajový dýchánek

Pozvánka na bitvu, která se uskuteční 12.3.2011 v Kyjovicích u Ostravy.

Asi to bude znít bláznivě, když vám povím, že kdysi existovala dvě královsví. Jedno dobré, hodné, úrodné, mírumilovné kde se všichni měli rádi, zbožňovali volný sex a užívali si všech požitků jejich doby, zejména pití čaje... Tomuto království vládl po dlouhá léta nejvyšší milovník a znalec čaje král Tékané IV, který sám o sobě tvrdil - docela právem, že je dokonalý. Tvrdili to dlouhou dobu i historikové, než narazili na Hynka Dostála, řečeného Dvojche. Ale to už je jiná pohádka, vraťme se tedy zpět k historicky dokázaným skutečnostem...

.... To druhé království- Pro naše potřeby mu budeme říkat zlé- bylo úplný opak toho prvního. Špína, smrad, plíseň a podobná hovna to je charakteristika království vladaře Pikvika, které za jeho vlády dospělo k úplnému a totálnímu úpadku. Lidé si tam dokonce nemyli ani nohy!!!! Což to dobré království naprosto odsuzovalo... .. Jedno se však Pikvikovi musí nechat, byl dokonalý vojevůdce a jeho armáda byla známa svou kvalitní výzbrojí. Mít armádu ale není vše... ... a navíc nesnášeli čaj...

...Některé historické prameny vyprávějí o krvavé a dlouhé válce, kterou rozpoutal Pikvik tím, že porušil dohodu, kterou uzavřel již jeho děd... A to, že bude s dobrým královstvím žít v míru. a tak, když si dáme dohromady jedna a jedna, bylo jen otázkou času kdy válka vypukne... Nikde se však nezmiňují o tom, jak tato válka dopadla.. Jediné co víme je,že během tohoto konfliktu, při některých střetech figurovala též třetí, méně početná strana, patrně nájemných válečníků, kterým mi říkáme žoldáci. Někteří historikové dokonce tvrdí, že tato strana byla puvodně část Pikvikovy armády tvořená z vrahů, travičů, banditů a podobné lůzy...

Jak jsem již zmiňoval, nikdo neví jak tato válka dopadla, každopádně to byla válka krutá a krvavá. Dochovala se jen část jakéhosi životopisu, ve kterém patrně autor popisuje svou rozmluvu s Krákem Tékané IV. v předráno vypuknutí války...

... Nalej hrnek páže, přilej čaje, dolej výš!!!! Pravil král Tekane IV. Jistě pane králi, Odpověděl jsem mu. Jak se ti líbí služba na mém dvoře??? Pane králi jsem nevýslovně šťasten, že mohu nalévat čaj právě vám králi.. KLEP KLEP KLEP... Lístku, jdi zjistit kdo mě to ruší od mého čaje..

Můj pane, posel to byl, jenž klepal a vyrušil vás, mám ho uvést zde do vašich komnat??? No, vzhledem k tomu, že se opovažuje mne ručit tak časně ráno, je to patrně dulezité. Ať tedy vstoupí a ty lístku, připrav další nálev...

Co mi přinášíš posle a doufej, že je to duležité, když jsi se opovážil vyrušit mě od pití čaje. Můjpane, vyhrkl udýchaný posel, za hranicemi byla spatřena Pikvikova armáda jak plení a pálí naše vesnice!!!! Jakže???pickvick se opovážil porušit dohodu, kterou uzavřeli již naši dědové???? Chce válku... budiž...

Ach Lístku, Zdalipak se dočkáme dalšího pěkného čajového dýchánku....

Chceš-li rozhodnout na čí straně bude pravda přijeď a bojuj za svého krále !

http://cajovy-dychanek.webnode.cz/

dychanek

24.02.2011. 15:37

Komentáře